Vyučovanie Informatiky Nevidiacich

Portál pre učiteľov informatiky nevidiacich žiakov

Našim cieľom je:
V súčasnosti sídlo existuje vďaka finančnej podpore projektu KEGA 018UK-4/2019
Rozvoj algoritmického myslenia ťažko zrakovo postihnutých žiakov základnej školy