Vyučovanie Informatiky Nevidiacich

Portál pre učiteľov informatiky nevidiacich žiakov

Našim cieľom je:
V súčasnosti sídlo existuje vďaka finančnej podpore projektu KEGA 010UK-4/2022
Podpora získavania a rozvoja informatických kompetencií nevidiacich študentov sekundárneho vzdelávania