Vyučovanie Informatiky Nevidiacich

Súťaž iBobor - kategória nevidiaci

Nevidiaci žiaci súťažia online v dvoch kategóriách - Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ

Vyskúšajte si riešiť úlohy online pre tieto dve kategórie v archíve online zvoľte rok a príslušnú kategóriu.

Archív úloh vo formáte DOCX

Rok
2013bobor_2013_ZS.docx-
2014bobor_2014_ZS.docx-
2015bobor_2015_ZS.docx-
2016bobor_2016_ZS.docxbobor_2016_SS.docx
2017bobor_2017_ZS.docxbobor_2017_SS.docx
2018bobor_2018_ZS.docxbobor_2018_SS.docx
2019bobor_2019_ZS.docxbobor_2019_SS.docx
2020Nikto nesúťažilbobor_2020_SS.docx
V súčasnosti sídlo existuje vďaka finančnej podpore projektu KEGA 018UK-4/2019
Rozvoj algoritmického myslenia ťažko zrakovo postihnutých žiakov základnej školy