Vyučovanie Informatiky Nevidiacich

Portál pre učiteľov informatiky nevidiacich žiakov

Našim cieľom je:
Seminár o vyučovaní informatiky nevidiacich
9. novembra 2018
FMFI UK v Bratislave