Vyučovanie Informatiky Nevidiacich

Učebné materiály

Názov Učebný text Dáta Reliéfne obrázky Dotazník
Práca s textom Text - učebnica Text - dáta Text - reliéfne obrázky Text - online dotazník
Práca so zvukom Zvuk - učebnica Zvuk - dáta Zvuk - reliéfne obrázky Zvuk - online dotazník
Práca s algoritmami Algoritmy - učebnica Algoritmy - dáta
Prostredie Alan
eSpeak
Algoritmy - reliéfne obrázky Algoritmy - online dotazník
Matematický text Matematika - učebnica Matematika - dáta - Matematika - online dotazník
Práca s internetom Internet - učebnica Internet - dáta Internet - reliéfne obrázky Internet - online dotazník
V súčasnosti sídlo existuje vďaka finančnej podpore projektu KEGA 018UK-4/2019
Rozvoj algoritmického myslenia ťažko zrakovo postihnutých žiakov základnej školy